RPC

Schopnost bodu obnovy

Schopnost bodu obnovy doba, po kterou byla data obnovena a nebo byly systémy obnoveny (na určeném místě obnovení / alternativního umístění) po výpadku nebo během obnovy po havárii.

Použito v metodice