RPO

Cíl obnovy

Časový okamžik, kdy by práce měla být obnovena po kontinuitě provozu E / I / C, která přeruší nebo narušuje podnik, např. "začátek dne".


RPO

Recovery Point Objective

The point in time to which work should be restored following a Business Continuity E/I/C that interrupts/disrupts the business e.g. ‘start of day’.

Použito v metodice