RTC

Možnost obnovení času

Prokázané množství času, během kterého byly systémy, aplikace a nebo funkce obnoveny, během cvičení nebo skutečné události na určeném místě obnovení / alternativní (fyzické nebo virtuální). Stejně jako u RTO zahrnuje RTC i činnosti posuzování, provádění a ověřování. RTC a RTO jsou porovnávány během analýzy mezery.


RTC

Recovery Time Capability

The demonstrated amount of time in which systems, applications and/or functions have been recovered, during an exercise or actual event, at the designated recovery/alternate location (physical or virtual). As with RTO, RTC includes assessment, execution and verification activities. RTC and RTO are compared during gap analysis.

Použito v metodice