Seznam kontaktů

Seznam kontaktů je kolekce názvů obrazovky. Je to běžná funkce instant messagingu, e-mailových klientů, online her a mobilních telefonů. Má různé ochranné známky a proprietární jména v různých kontextech. Seznam kontaktů je jen seznam. Jeho okno zobrazuje obrazovky, které představují skutečné jiné lidi.


Contact List

A contact list is a collection of screen names. It is a commonplace feature of instant messaging, Email clients, online games and mobile phones. It has various trademarked and proprietary names in different contexts. The contact list is just a list. Its window shows screennames that represent actual other people.

Použito v metodice