SLA

Smlouva o úrovni služeb

Formální dohoda mezi poskytovatelem služeb (ať už interním nebo externím) a jeho klientem (ať už vnitřním nebo vnějším), který pokrývá povahu, kvalitu, dostupnost, rozsah a reakci poskytovatele služeb. SLA by se měla vztahovat na každodenní situace a katastrofy, neboť potřeba služby se může lišit v případě katastrofy.

Použito v metodice