SLM

Řízení úrovně služeb

Proces definování, odsouhlasení, dokumentace a řízení úrovní jakéhokoli druhu služeb poskytovaných poskytovateli služeb, ať již vnitřních nebo externích, které jsou požadovány a jsou odůvodněny náklady.


SLM

Service Level Management

The process of defining, agreeing, documenting and managing the levels of any type of services provided by service providers whether internal or external that are required and cost justified.

Použito v metodice