Snižování nebo zmírnění rizika

Selektivní aplikace vhodných technik a zásad řízení pro snížení nebo zmírnění pravděpodobnosti výskytu nebo jeho následků, nebo obojí.

Použito v metodice