Spekulační riziko

Riziko, kdy existuje nejistota, zda dojde ke ziskům nebo ztrátám. Příkladem by bylo vystavení pohybu směnných kurzů.


Speculative Risk

A risk where there is uncertainty as to whether a gain or loss will occur. An example would be exposure to movements in exchange rates.

Použito v metodice