SPOF

Jeden bod selhání

Jedinečná cesta nebo zdroj služby, aktivity a / nebo procesu.

Použito v metodice