Správa

Systém / proces, kterým jsou ředitelé a úředníci organizace povinni provádět a plnit své právní, morální a regulační odpovědnosti a povinnosti.


Governance

The system/process by which the directors and officers of an organisation are required to carry out and discharge their legal, moral and regulatory accountabilities and responsibilities.

Použito v metodice