Správa

Systém / proces, kterým jsou ředitelé a úředníci organizace povinni provádět a plnit své právní, morální a regulační odpovědnosti a povinnosti.

Použito v metodice