Stanovení priorit

Uspořádání kritických činností a jejich závislostí je stanoveno během fáze BIA a strategického plánování. Plány nepřetržitého provozu budou realizovány v pořadí, které je nezbytné v době konání akce.


Prioritization

The ordering of critical activities and their dependencies are established during the BIA and Strategic-planning phase. The business continuity plans will be implemented in the order necessary at the time of the event.

Použito v metodice