Stanovení priorit

Uspořádání kritických činností a jejich závislostí je stanoveno během fáze BIA a strategického plánování. Plány nepřetržitého provozu budou realizovány v pořadí, které je nezbytné v době konání akce.

Použito v metodice