Stav nouze

Skutečná nebo blížící se situace, která může způsobit zranění, ztrátu života, zničení majetku nebo způsobit rušení, ztrátu nebo narušení běžných obchodních činností organizace v takové míře, že představuje hrozbu.

Použito v metodice