Stav nouze

Skutečná nebo blížící se situace, která může způsobit zranění, ztrátu života, zničení majetku nebo způsobit rušení, ztrátu nebo narušení běžných obchodních činností organizace v takové míře, že představuje hrozbu.


Emergency

An actual or impending situation that may cause injury, loss of life, destruction of property or cause the interference, loss or disruption of an organisation’s normal business operations to such an extent that it poses a threat.

Použito v metodice