Stolní cvičení

Jedna metoda provádění plánů, ve kterých účastníci přezkoumají a diskutují o činnostech, které by podnikli, aniž by skutečně prováděli akce.


Table Top Exercise

One method of exercising plans in which participants review and discuss the actions they would take without actually performing the actions.

Použito v metodice