Strategie obnovy

Strategie kontinuity podnikání je fází procesu plánování BCM. Jedná se o koncepční shrnutí preventivních a ozdravných strategií, které musí být provedeny mezi výskytem katastrofy a dobou obnovení normálních operací.

Použito v metodice