Strategie zálohování dat

Strategie zálohování dat určí technologie, média a úložiště mimo zálohování potřebné pro splnění cílů organizace pro obnovu a obnovu dat.


Data Backup Strategies

Data backup strategies will determine the technologies, media and offsite storage of the backups necessary to meet an organization’s data recovery and restoration objectives.

Použito v metodice