Stříbrná kontrola

Dohodnutý termín civilních nouzových služeb pro taktickou kontrolu.


Silver Control

The agreed civil Emergency Services term for Tactical Control.

Použito v metodice