Studené místo

Místo (datové centrum / pracoviště) vybavené vhodnou ekologickou kondicionací, elektrickou konektivitou, komunikačním přístupem, konfigurovatelným prostorem a přístupem umožňujícím instalaci a provoz zařízení od klíčových zaměstnanců požadovaných k obnovení obchodních operací.

Použito v metodice