Studentské členství v BCI

Studentské členství Institutu kontinuity podnikání

Jedná se o necertifikovaný stupeň členství pro studenty, kteří studují částečně nebo na plný úvazek v oborech kontinuity podnikání a resilience.


Student Membership of the BCI

Student Membership of the Business Continuity Institute

This is a non-certified membership grade for students that are in part- or full-time study in business continuity and resilience related disciplines.

Použito v metodice