Systémová rizika

Riziko, že selhání jednoho účastníka nebo části procesu, systému, průmyslu nebo trhu při plnění jeho povinností způsobí, že ostatní účastníci nebudou schopni splnit své závazky, pokud způsobí, že způsobí významnou likviditu a další problémy, čímž ohrožuje stabilitu celého procesu , systém, průmysl nebo trh.

Použito v metodice