Technický tým pro zotavení

Skupina odpovědná za: přemístění a obnovu technologických systémů, dat, aplikací a nebo podpůrných komponent infrastruktury na alternativním místě po přerušení technologie a následné obnovení a obnovení těchto operací na vhodném místě.


Technical Recovery Team

A group responsible for: relocation and recovery of technology systems, data, applications and/or supporting infrastructure components at an alternate site following a technology disruption; and subsequent resumption and restoration of those operations at an appropriate site.

Použito v metodice