Test

Činnost, při níž jsou dodržovány některé části plánu (plánů) nepřetržitého provozu, aby se zajistilo, že plán obsahuje příslušné informace a vytvoří požadovaný výsledek. Test je odlišný od cvičení v tom, že test se vyskytuje u alternativního místa, zatímco cvičení je obecně simulace.


Test

An activity in which some part(s) of a business continuity plan(s) is followed to ensure that the plan contains the appropriate information and produces the desired result. A test is distinct from an exercise in that a test occurs at an alternate site whereas an exercise is generally a simulation.

Použito v metodice