Testování

Podle ISO 22301 je testování hodnotícím postupem, který slouží k určení, zda je něco pravdivé, k zjištění, zda je něco přítomno, nebo ke zjištění kvality něčeho.


Testing

According to ISO 22301 testing is an evaluation procedure that is used to determine whether something is true, to establish whether something is present, or to discover the quality of something.

Použito v metodice