Trauma Management

Proces pomoci zaměstnancům systematicky řešit trauma po události tím, že prokáže vyškoleným poradcům, podpůrným systémům a strategiím vyrovnávání s cílem obnovit psychickou pohodu zaměstnanců.


Trauma Management

The process of helping employees deal with trauma in a systematic way following an event by proving trained counselors, support systems, and coping strategies with the objective of restoring employees psychological well-being.

Použito v metodice