Trauma Management

Proces pomoci zaměstnancům systematicky řešit trauma po události tím, že prokáže vyškoleným poradcům, podpůrným systémům a strategiím vyrovnávání s cílem obnovit psychickou pohodu zaměstnanců.

Použito v metodice