Tým krizového řízení

Tým sestávající z klíčových vůdců (např. zástupce médií, právního poradce, manažer zařízení, koordinátor zotavení po havárii) a příslušní vlastníci klíčových funkcí, kteří jsou odpovědní za operace zotavení během krize.

Použito v metodice