Tým krizového řízení

Tým sestávající z klíčových vůdců (např. zástupce médií, právního poradce, manažer zařízení, koordinátor zotavení po havárii) a příslušní vlastníci klíčových funkcí, kteří jsou odpovědní za operace zotavení během krize.


Crisis Management Team

A team consisting of key leaders (e.g., media representative, legal counsel, facilities manager, disaster recovery coordinator), and the appropriate business owners of critical functions who are responsible for recovery operations during a crisis.

Použito v metodice