Tým pro obnovu podnikání

Určený počet rolí a odpovědností za implementaci plánu řízení kontinuity podnikání.

Použito v metodice