Ujištění

Činnost a proces, pomocí kterých může organizace ověřit a ověřit její schopnost BCM.

Použito v metodice