Úložiště mimo lokalitu

Každé místo, které je fyzicky umístěno na významné vzdálenosti od primárního místa, kde mohou být během obnovy uloženy duplikované a životně důležité záznamy (tištěná nebo elektronická a nebo vybavení).


Off-Site Storage

Any place physically located a significant distance away from the primary site, where duplicated and vital records (hard copy or electronic and/or equipment) may be stored for use during recovery.

Použito v metodice