Úroveň rizika

Kombinovaný výsledek důsledků a pravděpodobnosti.

Použito v metodice