Velící středisko

Lokalita (zařízení), která se nachází na místě, ale mimo mimořádně postiženou oblast, kde jsou řízeny taktické reakce, využití a restaurování. Mohlo by existovat více než jedno řídící středisko pro každou událost hlášené jedinému středisku pro nouzové operace.

Použito v metodice