Velící středisko

Lokalita (zařízení), která se nachází na místě, ale mimo mimořádně postiženou oblast, kde jsou řízeny taktické reakce, využití a restaurování. Mohlo by existovat více než jedno řídící středisko pro každou událost hlášené jedinému středisku pro nouzové operace.


Command Center

The (facility) location, local to the event but outside the immediate affected area, where tactical response, recovery and restoration activities are managed. There could be more than one command center for each event reporting to a single Emergency Operations Center.

Použito v metodice