Vital Record Lokalizace

Určené místo pro uložení Vital Records. Musí být pryč od normálního místa a musí být bezpečný.

Použito v metodice