Vlastník cvičení

Určená role, která má celkový dohled nad řízením a kontrolu nad výkonem a má pravomoc měnit plán cvičení. To zahrnuje předčasné ukončení cvičení z bezpečnostních důvodů nebo cílů / cílů cvičení nelze splnit z důvodu nepředvídatelného nebo jiného vnitřního nebo vnějšího vlivu.

Použito v metodice