Vnímání rizik

Vnímání rizika je subjektivní úsudek, který lidé dělají o charakteristice a závažnosti rizika.


Risk Perception

Risk perception is the subjective judgement that people make about the characteristics and severity of a risk.

Použito v metodice