Vrcholový management

Termín vrcholový management se obvykle vztahuje na lidi na vrcholu organizace, to se týká lidí, kteří poskytují zdroje, delegují pravomoc a koordinují, řídí a kontrolují organizace.

Pokud se však rozsah systému správy týká pouze části organizace, pak termín vrcholový management odkazuje místo toho na osoby, které řídí tuto část organizace.


Top Management

The term top management normally refers to the people at the top of an organization, it refers to the people who provide resources and delegate authority and who coordinate, direct, and control organizations.

However, if the scope of a management system covers only part of an organization, then the term top management refers, instead, to the people who direct and control that part of the organization.

Použito v metodice