Výpadek

Doba, kdy se očekává, že služba, systém, proces nebo obchodní funkce budou nepoužitelná nebo nepřístupná, což má velký dopad na organizaci a ohrožuje dosažení obchodních cílů organizace.

Výpadek se liší od "prostojů", kdy selhání procesu nebo systému probíhá jako součást běžných operací a kde dopad pouze snižuje krátkodobou efektivitu procesů.


Outage

Period of time that a service, system, process or business function is expected to be unusable or inaccessible which has a high impact on the organisation, compromising the achievement of the organisation’s business objectives.

An outage is different to ‘downtime’ where process or system failures happen as a part of normal operations, and where the impact merely reduces the short-term effectiveness of processes.

Použito v metodice