Výpadek sítě

Přerušení hlasové, datové nebo IP komunikace v síti.


Network Outage

An interruption of voice, data, or IP network communications.

Použito v metodice