Vysoká dostupnost

Systémy nebo aplikace vyžadující velmi vysokou úroveň spolehlivosti a dostupnosti. Systémy s vysokou dostupností obvykle fungují 24x7 a obvykle vyžadují vestavěnou redundanci, aby se minimalizovalo riziko výpadku v důsledku hardwarových a nebo telekomunikačních poruch.


High-Availability

Systems or applications requiring a very high level of reliability and availability. High availability systems typically operate 24x7 and usually require built-in redundancy to minimize the risk of downtime due to hardware and/or telecommunication failures.

Použito v metodice