Vytvrzování

Proces vytváření něčeho bezpečnějšího, odolnějšího vůči útoku nebo méně zranitelného.


Hardening

The process of making something more secure, resistant to attack, or less vulnerable.

Použito v metodice