Vzájemná dohoda o podpoře

Smlouva o vzájemné pomoci je slib nebo předem dohodnuté porozumění mezi dvěma nebo více entitami, které si navzájem pomáhají, kdykoli je to rušivé události.


Mutual aid agreement

A mutual aid agreement is a promise or a pre-arranged understanding between two or more entities to help each other whenever disruptive incidents occur.

Použito v metodice