Záchrana a obnova

Úkon provádění koordinovaného posouzení pro určení vhodných opatření, která mají být provedena na dotčených aktivech.

Použito v metodice