Zachránit

Obnova osobních věcí, dokumentace, kancelářské a výpočetní techniky.


Salvage

The recovery of personal effects, documentation, office and computer equipment.

Použito v metodice