Základní služba

Služba, bez níž by byla budova "postižena". Často aplikované na nástroje (voda, plyn, elektřina apod.) Mohou také zahrnovat záložní napájecí systémy, systémy řízení životního prostředí nebo komunikační sítě.


Essential Service

A service without which a building would be ‘disabled’. Often applied to the utilities (water, gas, electricity, etc.) it may also include standby power systems, environmental control systems or communication networks.

Použito v metodice