Zálohování dat

Kopírování výrobních souborů na média, která mohou být uložena jak na nebo mimo server, a mohou být použita k obnově poškozených nebo ztracených dat nebo k obnově celých systémů a databází v případě katastrofy.


Data Backups

The copying of production files to media that can be stored both on and/or offsite and can be used to restore corrupted or lost data or to recover entire systems and databases in the event of a disaster.

Použito v metodice