Zdroje

Zdroje zahrnují veškeré prostředky, které organizace potřebují k tomu, aby mohly fungovat a dosahovat cílů. Zdroje zahrnují lidi, dovednosti, informace, dodávky, materiály, nástroje, vybavení, budovy a technologie.


Resources

Resources include all the assets that organizations need in order to be able to operate and achieve objectives. Resources include people, skills, information, supplies, materials, tools, equipment, buildings, and technology.

Použito v metodice