Získávání

Osoba nebo společnost, která dodává zboží nebo služby organizaci.

Použito v metodice