Ztráta

Negativní důsledek, který může být finanční, např. ztráta hotovosti nebo nefinanční, či ztráta informací nebo ztráta goodwillu.

Použito v metodice