Ztráta ztrát

Technika zavádění mechanismů ke snížení expozice určitému riziku. Ztráta ztrát zahrnuje plánování a reakci na událost, která omezuje její dopad. Příklady snížení ztrát zahrnují sprinklerové systémy, pojistné smlouvy a evakuační postupy.


Loss Reduction

The technique of instituting mechanisms to lessen the exposure to a particular risk. Loss reduction involves planning for, and reacting to, an event to limit its impact. Examples of loss reduction include sprinkler systems, insurance policies, and evacuation procedures.

Použito v metodice