Ztráta ztrát

Technika zavádění mechanismů ke snížení expozice určitému riziku. Ztráta ztrát zahrnuje plánování a reakci na událost, která omezuje její dopad. Příklady snížení ztrát zahrnují sprinklerové systémy, pojistné smlouvy a evakuační postupy.

Použito v metodice