Architektonická rada

Skupina zainteresovaných stran a odborníků, kteří jsou zodpovědní za vedení pokynů týkajících se záležitostí a rozhodnutí týkajících se podnikové architektury a za stanovení architektonických politik a norem.

Použito v metodice