Audit Trail

Viditelná stopa důkazů umožňující vysledovat informace obsažené ve výkazech nebo zprávách zpět k původnímu vstupnímu zdroji.

Použito v metodice